Поставете дизайна на потребителското изживяване под светлината на прожекторите

Алистал консултира бизнес компании за дизайна на потребителското изживяване. Помага им да изградят успешни технологични продукти, които техните клиенти желаят да ползват.

Поставете дизайна на потребителското изживяване под светлината на прожекторите

UX дизайн: Консултантски услуги

Доброто потребителско изживяване e добро за бизнеса

По-високи приходи

Подобреното потребителско изживяване увеличава приходите, защото вашите потребители:

 • Могат да намерят продуктите, които искат.
 • Могат да поръчат избраните продукти.
 • Използват цялата функционалност на системата, а не само подмножество от елементи.
 • Разбират по-добре условията за доставка, плащане, рекламация и гаранция.
 • Нямат нужда от толкова помощ и подкрепа при ползване на системата - тя е последователна и интуитивна.
 • Имат готовност да платят допълнително възнаграждение, тъй като правите живота им по-приятен и по-лесен.
Подобреното потребителско изживяване увеличава приходите
Подобреното потребителско изживяване намалява разходите на вашия бизнес

По-ниски разходи

Добре проектираният дизайн на потребителско изживяване намалява разходите на вашия бизнес, защото вие:

 • Прекарвате време в разработване само на функциите, които потребителите искат.
 • Откривате и отстранявате проблеми свързани с ползваемостта в по-ранна фаза от процеса на разработка.
 • Намалявате риска от провал, причинен от не разбиране на изискванията спрямо продукта или услугата.
 • Свеждате до минимум или премахвате нуждата от документация.
 • Оптимизирате времето за обслужване на клиенти.

Повече лоялни клиенти

Лоялността на клиентите се увеличава успоредно с повишаване на чувството за приятно потребителското изживяване.

 • Лоялните клиенти генерират повторни поръчки, демонстрират имунитет срещу конкуренцията, осигуряват по-високи маржове на печалба и са по-малко чувствителни към цената.
 • Процента на отлив на клиенти се редуцира, а степента на задържане се усилва.
 • Стойността за клиентите се доставя при първото пускане на системата, както и при последващи бъдещи подобрения.
 • Лоялните клиенти е по-вероятно да препоръчват и да промотират продукта или услугата чрез метода „от уста на уста“.
Лоялността на клиентите се увеличава успоредно с повишаване на чувството за приятно потребителското изживяване
Времето за разработване се намалява в пъти.

Подобрение на процеса

Времето за разработване се намалява в пъти.

 • 80% от софтуерното пренаписване на код се дължи на факта, че са пропуснати важни изисквания на клиента още в началото на процеса.
 • Процеса позволява на разработчиците да се фокусират върху важни бизнес показатели.
 • Отделите по разработка, маркетинг и външни предприемачи подобряват комуникация и могат по-добре да координират своите усилия. В резултат на това оперативната ефективност на организацията се увеличава.
 • Рисковете се управляват и намаляват, което помага на вашия бизнес да приоритизира функции на продукта или услугата и начина на маркетингово предлагане на пазара.

Нарастване на стойността на търговската марка

Лоялността на клиентите не е единственият начин, по който фокусирането върху потребителското изживяване може да се отплати.

 • Клиентите научават по-бързо как да ползват уебсайта, което допринася за намаляване на дискомфорта и стреса.
 • Подобрената ползваемост осигурява конкурентно предимство.
 • По-високото качество на обслужване води до увеличена потребителска удовлетвореност.
 • По-високата стойност на търговската марка неимоверно води до по-голяма възвръщаемост на инвестициите на бизнеса.
Нарастване на стойността на търговската марка

Започнете днес

Консултант от Алистал сам извършва диагностиката, разработва решенията и препоръките по тяхното внедряване. Клиентът само осигурява необходимата информация на консултанта.

Ресурси

Ръководства

Потребителско изживяване и защо е от значение

Потребителското изживяване е нищо повече от голяма колекция от много малки проблеми, които трябва да бъдат решени.

Ръководства

Елементите на потребителското изживяване

Технологиите винаги се променят и потребителското изживяване винаги трябва да се адаптира към тях.

Ръководства

Дизайн, насочен към човека за проектиране на интерактивни системи

ISO 9241-210 описва стандартен процес, насочен към хората, отговорни за управлението на процесите на проектиране.