Подобрете ползваемостта на вашия уеб сайт и обогатете потребителското изживяване

Експертният анализ на Алистал е рентабилен метод за подобряване на ползваемостта, който помага на потребителите ви да постигнат своите цели при използване на вашия уеб сайт.

Експертен анализ за ползваемост на уеб сайт

Защо да поръчате експертен анализ за ползваемост?

Бързина

 1. Пълен доклад обикновено се доставя в рамките на пет работни дни.
 2. Установявате бързо пречки за ползваемост на системата.

Разумна цена

 1. Проблемите се откриват на разумна цена в сравнение с тест за ползваемост с пряко участие на потребители.
 2. Оправдавате разходите за извършване на експертен анализ.

Ориентирани към действие решения

 1. Експертният анализ често генерира решения, които можете да приложите веднага.
 2. Тестовете за ползваемост с потребители често генерират дълги списъци с проблеми.

Откриватe 30% от проблемите

 1. Експертният анализ открива средно около 30% от проблемите, разкрити в тест за ползваемост с потребители.
 2. Само защото проблем, идентифициран чрез експертен анализ не е разкрит в тест за ползваемост, не означава, че не е проблем.

Трудно се намират потребители

 1. Системи, които най-много се нуждаят от обратна връзка от потребители, често са тези с най-малкото на брой и най-малко достъпни потребители.
 2. Може да отнеме месеци, за да откриете дори трима участници за тест за ползваемост.

Подарявате време на потребителите

 1. Потенциалните, настоящите и бъдещите ви клиенти не си губят времето с очевидни проблеми.
 2. Системата върши работата, а човекът мисли.

Същност на експертния анализ за ползваемост

Същност на експертния анализ за ползваемост на уеб сайт или приложение

Експерт от Алистал по човешки фактори използва вашата система и оценява ползваемостта спрямо:

 • Международни стандарти за ползваемост
 • Доказани принципи и насоки за дизайн
 • Най-добри практики от човешката психология

Кой може да се възползва от експертен анализ за ползваемост

 • Онлайн магазини
 • Уеб базирани софтуери като услуга (SaaS)
 • Корпоративни уеб сайтове
 • Уеб сайтове за консултантски услуги
 • Медийни уеб сайтове
 • Уеб сайтове с обяви
 • Образователни уеб сайтове
 • Уеб сайтове с нестопанска цел
 • Правителствени уеб сайтове
 • Други уеб сайтове
Кой може да се възползва от експертен анализ за ползваемост
Кога можете да направите експертен анализ на ползваемостта

Кога можете да направите експертен анализ за ползваемост

Можете да направите експертен анализ за ползваемост по всяко време.

Добре е да се планира и интегрира във всички фази на жизнения цикъл на продукта или услугата, т.е. концепция, анализ, проектиране, внедряване, тестване и поддръжка.

Ако го направите на ранен етап от проекта, можете да вградите констатациите в рамки и дизайнерски концепции.

Ако го направите късно в разработката, можете да предвидите потребителски проблеми и да проектирате заобикалящи решения.

„Определението за експерт е: Някой, който знае какво да не се прави.“
Чарлз Уилсън

Как да изберете метод за оценяване на ползваемостта

Експертния анализ е метод за проверка, който предлага стойност, когато се нуждаете от спешни отговори, но не знаете много за вашите потребители.

Вместо това можете да използвате стандартизирани принципи на ползваемост, за да предоставите на екипа бърз отговор.

Този вид оценяване е популярен сред бизнес организации, които търсят цялостен анализ на техният уеб сайт:

 • По време на разработване на уеб сайта.
 • Непосредствено преди стартиране на уеб сайта.
 • След стартиране на уеб сайта.
 • При по-нататъшно развитие на уеб сайта.
Как да изберете метод за оценяване на ползваемостта

Какво получавате. Какво включва експертния анализ за ползваемост

Получавате доклад за ползваемостта на вашия уеб сайт в PDF формат. Докладите на Алистал обикновено са в обем от 30-130 страници и представяме резултатите си на различни нива на детайлност.

Всички констатации са специфични, балансирани, честни и ориентирани към решения.

1. Резюме на доклада

 • Даваме на продукта или системата обективна обща оценка за ползваемост, за да можете да я сравните с ваши конкуренти.
 • Нашето резюме на резултатите показва с един поглед силните и слабите страни на продукта.

2. Встъпителната част

 • Кратки профили на потребителите на уеб сайта.
 • Списък с ключови потребителски цели касаещи уеб сайта.
 • Списък с предварително определени ключови задачи за изпълнение от потребителите на уеб сайта.
 • Кратко резюме на приложената процедура за тестване.
Какво получавате. Какво включва експертния анализ за ползваемост

3. Основна част на доклада

Осъществяваме същинският анализ на системата, който обикновено обхваща следните области:

 • Начална страница
 • Оформление на страниците и визуален дизайн
 • Навигация и дизайн на интерфейса
 • Ориентация на задачите и функционалност
 • Форми и въвеждане на данни
 • Доверие и правдоподобност
 • Писане и качество на съдържанието
 • Помощ, обратна връзка и толериране на грешки

4. Заключителна част

 • Илюстрираме проблемите със снимки на екрана, за да ви помогнем да разберете проблема от гледна точка на потребителя.
 • Задаваме рейтинг на сериозност на проблема.
 • Приоритизираме проблемите според въздействието им върху потребителите, така че да знаете кои да решите първо.
 • Посочваме потенциални решения на проблемите, които открием. Споделяме 1-4 примера за прилагане на най-добрите практики от други водещи уеб сайтове или сходни системи.
 • Предлагаме практически предложения за дизайн, за да ви покажем как бързо да отстраните проблемите.

Подход на Алистал към експертните анализи за ползваемост

В Алистал вярваме, че международните стандарти за ползваемост са ключът към предоставяне на качествени продукти, системи и услуги.

Международните стандарти предлагат алтернативен набор от насоки. Тези насоки са в полза на международния консенсус и могат да бъдат приложени към всяка интерактивна система.

Нашата оценка взима предвид:

 • Концепцията за ползваемост изложена в ISO 9241-11.
 • Принципите на диалог и взаимодействие определени в ISO 9241-110 и ISO 9241-125.
 • Процеса на дизайн, насочен към човека за проектиране на интерактивни системи изложен в ISO 9241-210.
 • Над 300 насоки и най-добри практики за ефективен уеб дизайн и ползваемост.

Бъдете сигурни, че проблемите, които откриваме, са реални, а не само нечие мнение.

Подход на Алистал към експертните анализи за ползваемост
Колко струва експертен анализ за ползваемост на уеб сайт

Колко струва експертен анализ за ползваемост на уеб сайт

Цената за извършване на експертен анализ за ползваемост се влияе от много фактори като например характера, вида и предназначението на уеб сайта.

По подразбиране, пълният анализ от експерта обхваща настолната версия на един уеб сайт.

Оценяването се извършва с Google Chrome и обхваща всички 8 основни области, изпъкващи на фокус в основната част на доклада.

Окончателната цена се определя при сключване на договор с възложителя.

Готови ли сте да подобрите ползваемостта на вашия уеб сайт?