Ергономични изисквания за работа в офис с VDTs (ISO 9241, Части 12-20)

422 преглеждания
 

Тази публикация ще ви запознае с оставащите седем части от Ергономични изисквания за работа в офис с терминали за визуално показване (VDTs).

Съдържание

Част 12: Насоки за визуално представяне на информация (ISO 9241-12)
Част 13: Насочване на потребителя (ISO 9241-13)
Част 14: Диалогови менюта (ISO 9241-14)
Част 15: Диалози чрез команди (ISO 9241-15)
Част 16: Диалози за директна манипулация (ISO 9241-16)
Част 17: Диалози при попълване на формуляри (ISO 9241-17)
Част 20: Указания за достъпност на ИКТ оборудване и услуги (ISO 9241-20)

Част 12: Насоки за визуално представяне на информация (ISO 9241-12)

Тази част на ISO 9241 съдържа препоръки за това как да се представи визуална информация на екрани, така че потребителите да могат лесно да изпълняват „възприемащи се задачи“ - например търсене на информация на екрана.

Препоръките се основават на седем водещи принципа:

Яснота (Clarity)

Информацията трябва да се предава бързо и точно.

Интерфейсът трябва да избягва двусмислеността като се погрижи всичко да е ясно по отношение на език, поток на възприемане, йерархия и метафори свързани с визуални елементи.

„Ясните интерфейси не се нуждаят от ръководства.“

Също така, те спомагат за това потребителите да извършват по-малко грешки докато ги използват.

Разпознаваемост (Discriminabilty)

Информацията трябва да може да се разпознава точно.

Нещо ви е познато, когато вече сте се сблъсквали с него в съзнанието си. Дори, ако някой използва даден интерфейс за първи път, определени елементи могат да му се сторят познати.

„Може да използвате метафори в реално време, за да предадете значение.“

Например, групирано съдържание по папки често се ползва за навигация при софтуери, уеб сайтове и приложения. Хората разпознават тези елементи като част от навигацията, защото метафората с папката им е вече позната.

Краткост (Conciseness)

Предоставяне само на информацията, необходима за изпълнение на задачата.

Лесно е да направите интерфейсът разбираем като разясните и поставите етикети на всичко, но това води до „издуване“ на интерфейсът, в който присъстват прекалено много неща на екрана по едно и също време.

„Ако прекалено много неща присъстват на екрана, намирането на това, което търсите е трудно. Интерфейсът ви доскучава при употреба.“

Истинското предизвикателство при изготвянето на добър интерфейс е той да е едновременно „кратък“ и „чист“.

Последователност (Consistency)

Представяне на една и съща информация по един и същ начин в цялото приложение.

„Придържането към определена последователност в интерфейсът е важно, защото позволява на потребителите да разпознават определени модели на ползваемост.“

Веднъж след като вашите потребители се научат как работят дадени части от интерфейсът, те могат да приложат това знание в нови области, при условие, че потребителският интерфейс има логическа последователност, която вече знаят.

Откриваемост (Detectability)

Насочване на вниманието на потребителя към необходимата информация.

Времето е пари и един страхотен интерфейс трябва да спомогне за постигане на по-добра продуктивност от страна на потребителят чрез предоставяне на съкратени методи и добър дизайн.

В края на краищата, това е едно от базовите предимства на технологията:

„Технологията ни позволява да изпълняваме задачи за по-малко време и с по-малко усилия, като извършва по-голямата част от работата вместо нас.“


Четливост (Legibility)

Информацията трябва да се чете лесно.

„Четливостта означава бързина: Добрият интерфейс не трябва да е претрупан и муден.“

Интерфейсът трябва да осигурява добра обратна връзка на потребителят затова какво се случва и дали вложените усилия от негова страна за взаимодействие с работната среда са били успешно обработени.

Разбираемост (Comprehensibility)

Значението трябва да бъде ясно разбираемо.

Макар че няма нужда да правите интерфейсът привлекателен, за да може той да свърши своята работа, направата на нещо да изглежда естетически добре, ще помогне на потребителите да прекарат по-приятно времето си, докато използват вашето приложение.

По този начин само ще допринесете за това, те, да се чувстват още по-щастливи от употребата му, което е добро нещо.

Препоръките са предоставени в три основни области:

 • Организация на информацията
 • Графични обекти
 • Техники за писане на програмен код

В този стандарт няма обсъждане на дизайна на икони.

Написан е за дизайнери и оценители на потребителски интерфейс.

Считано от септември месец 2017 година, тази част е заменена от подсерия ISO 9241-125.

Част 13: Насочване на потребителя (ISO 9241-13)

Тази част на ISO 9241 съдържа препоръки за дизайн и оценка на атрибутите за насочване на потребителите на софтуерни потребителски интерфейси.

Интерфейсите трябва да притежават снизходителност (Forgiveness).

„Всеки прави грешки и как вашето приложение третира тези грешки ще бъде един своевременен тест за цялостното му качество.“

Лесно ли се отменят направени действия?

Лесно ли се възстановяват изтрити файлове?

Добрият интерфейс не трябва да наказва потребителите за техните грешки, а вместо това да им осигури начин за тяхното поправяне.

Препоръките обхващат:

Общи съвети

Например: „Ръководенето на потребителя не трябва да прекъсва задачата на потребителя и продължаването на диалога“

Подкани

Например: „Подканите за въвеждане на данни/команда трябва да се показват на стандартно място до полето за въвеждане“

Обратна връзка

Например: „Системата трябва ясно да посочва състоянието си (или режим), когато то се променя“

Информация за състоянието

Например: „На екрана трябва да се използва последователно местоположение за всеки тип информация за състоянието“

Управление на грешки

Например: „Потребителите трябва да могат да променят или анулират въведеното, преди изпълнение на действие“

Онлайн помощ

Например: „Съдържанието на инициирана от системата информация за онлайн помощ трябва да бъде специфично за контекста на задачата“

Този стандарт не обхваща документация (онлайн или на хартия) или онлайн уроци.

Написан е за дизайнери и оценители на потребителски интерфейси, както и експерти по документация.

Активен от 1998 година.

Част 14: Диалогови менюта (ISO 9241-14)

Adobe Photoshop: Пример за дизайн на система, която използва менюта

Тази част на ISO 9241 предоставя препоръки за дизайн на системи, които използват менюта (като изскачащи, падащи и текстови менюта).

Стандартът започва с преглед на областите на приложение, където менютата са най-полезни.

Например, когато системата се използва рядко и потребителят не знае какви опции са на разположение.

Препоръките за ергономичен дизайн на менюта, използвани в диалози между потребител и компютър обхващат:

 • Структура на менюто
  Като логически категории, опции за групиране и подреждане на елементи.
 • Навигация в менюто
  Включително заглавия и време за достъп.
 • Избор и изпълнение на опцията
  Включително методи за избор, използване на клавиатурата и гласово активиране.
 • Представяне на менюто
  Включително разположение и използване на иконите.

Стандартът съдържа три приложения.

Първото е примерна процедура за оценка на приложимостта и спазването, и включва контролен списък от десет страници (използвайки условен маршрут за съответствие, вижте описанието на ISO 9241-12).

Второто приложение предоставя три сценария за това как да приложите стандарта (от гледна точка на дизайнера на потребителския интерфейс, доставчика и оценяващия).

Третото приложение е подробна библиография.

ISO 9241-14 е публикуван през юни 1997 година. Преразгледан е и е потвърден за актуалност през 2018 година.

Част 15: Диалози чрез команди (ISO 9241-15)

Тази част на ISO 9241 предоставя препоръки за системи, които използват интерфейси с команден ред (като DOS и UNIX).

„Чрез интерфейс включващ команден ред, потребителят работи със системата, като въвежда команди, които отговарят на определени синтактични правила.“

Стандартът започва с описване на подходящите области на приложение за тези интерфейси. Например приложения, които хората често използват и които изискват скорост и гъвкавост.

Препоръките обхващат:

 • Структура и синтаксис
  Например макроси и аргументи на команди.
 • Представяне на команди
  Например имена на команди и съкращения.
 • Съображения за въвеждане и извеждане
  Например повторно използване и редактиране на команди.
 • Обратна връзка и помощ
  Например обработка на команди и връщане на обратна връзка за грешки.

Написан е за дизайнери и оценители на потребителски интерфейси.

Тази част е публикувана през декември 1997 година, като към днешна дата е оттеглена.

Част 16: Диалози за директна манипулация (ISO 9241-16)

Тази част на ISO 9241 предоставя препоръки за системи, които използват директна манипулация. Основно, това означава практически всички потребителски интерфейси, управлявани с мишка.

„При директна манипулация потребителят действа директно върху обектите на екрана.“

Например чрез плъзгане на икона на документ и пускане върху приложение, за да я отвори.

Стандартът посочва, че това не е същото като графичния потребителски интерфейс, който може да или да не изпълнява директна манипулация.

Стандартът започва с описване на подходящите области на приложение за тези интерфейси. Например системата може да симулира обекти за изпробване от реалния свят, техните свойства и операции.

Препоръките обхващат:

Обща информация

 • Метафори
 • Външен вид на обекти, използвани при директна манипулация
 • Обратна връзка
 • Устройства за входиране

Манипулация на обекти

 • Общи съображения
 • Посочване и избиране
 • Плъзгане
 • Оразмеряване на обекти
 • Въртене

Директна манипулация на текстови обекти

 • Посочване и избиране
 • Оразмеряване на текст

Директна манипулация на прозорци

 • Общи съображения
 • Посочване и избиране
 • Оразмеряване на прозорци

Директна манипулация на икони за управление

 • Посочване и избиране


Написан е за дизайнери и оценители на потребителски интерфейси.

Тази част е оттеглена към днешна дата.

Част 17: Диалози при попълване на формуляри (ISO 9241-17)

Тази част предоставя препоръки за ергономичния дизайн на диалози при попълване на формуляри. Препоръките обхващат съображения за структура и изходящи съображения, съображения за въвеждане и навигация по формуляри.

Частта е оттеглена. Заменена е от подсерия ISO 9241-143, която е активна от 2012 година.

Част 20: Указания за достъпност на информационно-комуникационно технологично оборудване и услуги (ISO 9241-20)

Тази част на ISO 9241 съдържа общи препоръки за подобряване на достъпността на информационно-комуникационно технологично оборудване (ИКТ оборудване).

Определението за „ИКТ оборудване“ остава умишлено неясно, но включва мобилни устройства, компютри и софтуер.

Стандартът насърчава структура за достъпност, която има четири стъпки:

 • Разберете и уточнете контекста на употреба, като обърнете специално внимание на промяната на потребителските характеристики и въздействието на задачите, оборудването и характеристиките на околната среда, които влияят на достъпността.
 • Посочете потребителските изисквания за достъпност.
 • Произвеждайте дизайнерски решения, като обръщате специално внимание на съображенията за достъпност.
 • Оценете решенията за проектиране на достъпност на ИКТ оборудване и услуги с целевата група потребители.

Стандартът дава няколко общи препоръки за постигане на тези цели, като например проектиране за редица потребителски характеристики, поддържане на множество механизми за взаимодействие и поддържане на „индивидуализация“ (ISO жаргон за персонализация).

Стандартът обхваща различни увреждания, включително слепота, глухота, говор, двигателни и когнитивни увреждания.

Хора, отговорни за планирането, проектирането, разработването, оценката или закупуването на ИКТ оборудване биха били целева аудитория на този стандарт.

Стандарта е публикуван за първи път през месец март 2008 година. Към днешна дата е във фаза на преразглеждане.

 
Александър Цонев

Дизайнер на потребителско изживяване в Алистал. UX одитор на онлайн магазини и експерт по ползваемост.