Изисквания за електронни визуални екрани (ISO 9241-303)

235 преглеждания
 

Тази част от ISO 9241 установява изисквания за качество на изображението за електронни визуални екрани.

Изискванията умишлено са общи, така че те се прилагат за всякакъв вид екрани, независимо от използваната технология, и обхващат всички потребители и задачи.

Изискванията са посочени като спецификации за ефективност, за да се осигурят ефективни и удобни условия за гледане за потребители с нормално или приспособено към нормалното зрение.

Стандартът съдържа изисквания в осем отделни области:

 1. Условия на гледане
  Като разстояние на гледане
 2. Яркост
  За осигуряване на достатъчен контраст
 3. Специални телесни среди
  Като много високи или ниски температури
 4. Визуални артефакти
  Като неравномерност на цветовете
 5. Четливост и увлекателност
  Като височина на символа
 6. Четливост на кодирането на информация
  Като цветно кодиране
 7. Четливост на графиките
  Като минималната цветова разлика, необходима за разграничаване на различните цветове
 8. Точност
  Като пространствена разделителна способност

ISO 9241-303 замества ISO 9241-3, ISO 9241-7, ISO 9241-8, ISO 13406-1 и ISO 13406-2.

Публикуван е през ноември 2011 година.

Преразгледан е и е потвърден за актуалност през 2017 година.

 
Александър Цонев

Дизайнер на потребителско изживяване в Алистал. UX одитор на онлайн магазини и експерт по ползваемост.