Насоки за дизайн на ползваеми уеб сайтове (ISO 9241, Част 151)

326 преглеждания
 

Тази част на ISO 9241 представя подробни принципи за дизайн и проектиране на ползваеми уеб сайтове.

Базираните на световната интернет мрежа потребителски интерфейси са представени на персонален компютър, мобилна система или някакъв друг тип свързано с мрежа устройство.

Стандартът обхваща пет области:

Дизайнерски решения на високо ниво и стратегия за дизайн

 • Каква е целта на сайта и как това става ясно на потребителите му?
 • Кои са потребителите и какви са техните цели?

Дизайн на съдържанието

 • Какъв е концептуалният модел на сайта?
 • Как е организирано съдържанието и как сайтът трябва да се справя с проблеми като поверителност и персонализация?

Навигация и търсене

 • Как трябва да бъде организирано съдържанието, така че потребителите да могат лесно да навигират в сайта?
 • Как потребителите ще търсят в съдържанието на сайта?

Презентация на съдържанието

 • Как трябва да бъдат проектирани отделни страници, така че хората да могат да се възползват от информацията?
 • Как трябва да бъдат проектирани хипервръзките?

Общи аспекти на дизайн

 • Как трябва да проектирате за международна публика?
 • Как трябва да оказвате помощ?
 • Какви времена за изтегляне на страниците са приемливи?

Ето само един пример от раздела за търсене:

„На страницата с резултати трябва да се покаже въведената заявка. Това позволява на потребителите да проверяват своята заявка спрямо получените резултати и да открият грешки или проблеми във формулираната заявка."

Стандарта е подходящо четиво за разработчици и дизайнери на интернет базирани потребителски интерфейси, автори на съдържание и оценители на ползваемостта.

Към днешна дата тази част е оттеглена.

 
Александър Цонев

Дизайнер на потребителско изживяване в Алистал. UX одитор на онлайн магазини и експерт по ползваемост.