Насоки за достъпност на софтуер (ISO 9241, Част 171)

231 преглеждания

Тази част на ISO 9241 предоставя насоки за това как да проектирате софтуер, така че да могат да го използват хора с увреждания. Обхватът е изключително широк.

За разлика от насоките за достъпност на интернет съдържание на W3C, този стандарт обхваща целия софтуер (не само интернет мрежата) - в това число софтуер за използване в домашни и служебни територии, образователни институции (например библиотеки) и публични места (системи като киоск устройства).

Освен това стандартът използва термина „достъпност“ (accessability) в много широк контекст, обхващащ възрастни потребители, както и потребители с временно увреждане (като например някой със счупена ръка).


Пример за киоск устройсво, чиито софтуер ще бъде използван от различни групи потребители.
Пример за киоск устройсво, чиито софтуер ще бъде използван от различни групи потребители.

Изображението е с информативна цел. Копирано е от допълнителна обобщаваща публикация по темата.

Стандартът започва с някои общи насоки, които посочват най-важните начини за увеличаване на достъпността.

Това са:

  • Възприемане на подход на дизайн, насочен към човека.
  • Следване на контекстно-базиран процес на проектиране.
  • Осигуряване на способността за индивидуализация.
  • Предлагане на индивидуализирани инструкции и обучение.

След това описва три принципа на достъпност:

1. Справедлива употреба

Решения, които осигуряват еднакво значение за използване за всички потребители.

2. Пригодност за най-широк спектър на употреба

Проектиране на решения, които ще бъдат полезни, приемливи и достъпни за най-широк кръг потребители.

3. Устойчивост

Да може да работи с настоящи и бъдещи помощни технологии.

По-голямата част от стандарта (39 страници) предоставя подробни указания за дизайн по въпроси като имена и етикети, използване на клавиатура и мишка, шрифтове и цветове, и аудио и видео.

Предназначен е за използване от отговорните за спецификацията, проектирането, разработването, оценката и доставката на софтуерни платформи и софтуерни приложения.

ISO 9241-171 е актуален от 2008 година насам и заменя по-старият стандарт ISO/TS 16071:2003.

Той е преразгледан и одобрен през 2018 година.


Александър Цонев

Дизайнер на потребителско изживяване в Алистал. Експерт по ползваемост и онлайн търговия.