Дизайн на взаимодействие

Дизайн на взаимодействие

Какво е дизайн на взаимодействие?

Дизайнът на взаимодействие (Interaction Design, IxD) дефинира структурата и поведението на интерактивните системи.“

Дизайнерите на взаимодействие се стремят да създават значими взаимоотношения между хората и продуктите или услугите, които ползват. От компютри до мобилни устройства, електроуреди и отвъд.

Дизайнът на взаимодействие се фокусира върху създаването на ангажиращи интерфейси с добре обмислено поведение. Разбирането на това как потребителите и технологиите комуникират помежду си е от основно значение за тази област.

С това разбиране можете да предвидите как човек може да взаимодейства със системата, да отстранява рано проблеми, както и да измисля нови начини за извършване на задачите си.

Кой трябва да прочете тези публикации за IxD?

Въпреки че темата е широко насочена към студенти и практикуващи дизайн на взаимодействие, всички, които се интересуват от това как потребителите взаимодействат с дигитални технологии, ще получат прозрения, като прочетат публикациите в тази секция.

Разработчици, дизайнери на дигитални продукти, експерти по ползваемост и ръководители на проекти ще намерят по нещо полезно.

Надяваме се тези публикации да ви информират и да ви заинтригуват. Най-вече се надяваме, че ще ви накарат да мислите за дизайна на дигиталните продукти по нови начини. Практиката на дизайна на взаимодействие непрекъснато се развива и е достатъчно разнообразна, за да генерира голяма разновидност от мнения по темата.

Showing 1 to 2 of 2 (1 Page)