Политика за поверителност

Този уебсайт използва услугата за уеб анализ на Yandex.Metrica, предоставена от Yandex Oy Limited Company - Moreenikatu 6, 04600 Mantsala, Финландия (наричана по-долу „Yandex“)

Yandex.Metrica използва „бисквитки“, малки текстови файлове, поставени на компютрите на потребителите, за да анализира активността на потребителите.

Всички данни, обработвани от Yandex.Metrica, винаги са били анонимни и деперсонализирани. В отчетите на Yandex.Metrica могат да се видят само технически и нечувствителни данни, които по никакъв начин не могат да бъдат използвани за установяване на самоличността на потребителя.

Освен това компанията предприема по-нататъшни стъпки, за да изключи и най-малкия риск от съпоставяне на каквито и да е данни с дадено лице.

Общият регламент за защита на данните (GDPR) урежда начина, по който данните за физическите лица се събират и обработват онлайн. Той съдържа специфични насоки, предназначени да засилят защитата на чувствителните данни и да направят прозрачни всички елементи на събирането, съхранението и обработката на данни. Законодателството влезе в сила на 25 май 2018 г.

В тази връзка, Yandex е предприела съответните действия, за да отговарят предоставените от нея услуги на GDPR. Повече за актуалната Политика за поверителност на Yandex.Metrica може да намерите на този интернет адрес https://yandex.com/legal/confidential/index.html

Yandex.Metrica прикрива IP адреса, веднага щом това е технически възможно на най-ранните етапи от събирането на данни. Когато Yandex.Metrica получава данните, последният октет на IPv4 адрес или последните 64 бита на IPv6 адрес се заменят с нули, така че непълният адрес се регистрира в системата. Например 192.0.2.2 се променя на 192.0.2.0. Прикриването на IP адреса се извършва веднага след като данните са получени от Yandex Metrica, преди да се извърши съхранение или обработка.

Посещавайки уеб сайта https://alystal.com, вашият пълен IP адрес не се обработва или съхранява на сървърите на Yandex Metrica.

От съображения за сигурност, а именно предотвратяване на получаване на достъп до чувствителна и защитена от закона информация, функцията за запис на полета на формуляри при възпроизвеждане на сесия е деактивирана от настройките на Yandex Metrica.

- Възпроизвеждането на сесията записва само действията на потребителите на сайта (движение на мишката, превъртане и кликване.), без съдържанието на полетата на формуляра.

 - Данните в поверителните полета автоматично се заменят със звездички.