Remixshop.com

Тази страница е оценена спрямо 41 насоки за UX придържаност, които показват силните и слабите страни на дизайна на началната страница на Remixshop.com.

Снимката на екрана е направена на 19 септември 2022 година и изобразява началната страница за настолни компютри.

Виж кратък профил на Remixshop.com

Резултати

19 придържания
9 нарушения

Посочете с мишката или докоснете с пръст сините точки, за да видите степента на придържаност към всяка една насока за UX дизайн.
  • Съвет при ползване
    Посочете с мишката или докоснете с пръст сините точки, за да видите степента на придържаност към всяка една насока за UX дизайн.
Remixshop.com: Пример за UX дизайн на начална страница за компютри

Насока #1

Придържаност: Много силна

Влияние: Подробност

Насока #2

Придържаност: Много слаба

Влияние: Въздействащо

Насока #3

Придържаност: Силна

Влияние: Подробност

Насока #4

Придържаност: Много силна

Влияние: Съществено

Насока #5

Придържаност: Много слаба

Влияние: Съществено

Насока #6

Придържаност: Много слаба

Влияние: Подробност

Насока #7

Придържаност: Много силна

Влияние: Въздействащо

Насока #8

Придържаност: Много силна

Влияние: Въздействащо

Насока #73

Придържаност: Много слаба

Влияние: Подробност

Насока #9

Придържаност: Много силна

Влияние: Въздействащо

Насока #10

Придържаност: Слаба

Влияние: Съществено

Насока #11

Придържаност: Много слаба

Влияние: Подробност

Насока #12

Придържаност: Неутрална

Влияние: Подробност

Насока #13

Придържаност: Много слаба

Влияние: Съществено

Насока #14

Придържаност: Неутрална

Влияние: Подробност

Насока #15

Придържаност: Силна

Влияние: Въздействащо

Насока #74

Придържаност: Много силна

Влияние: Въздействащо

Насока #16

Придържаност: Неутрална

Влияние: Подробност

Насока #17

Придържаност: Много силна

Влияние: Въздействащо

Насока #18

Придържаност: Силна

Влияние: Подробност

Насока #19

Придържаност: Неутрална

Влияние: Подробност

Насока #20

Придържаност: Силна

Влияние: Въздействащо

Насока #21

Придържаност: Неутрална

Влияние: Въздействащо

Насока #78

Придържаност: Много силна

Влияние: Въздействащо

Насока #23

Придържаност: Силна

Влияние: Въздействащо

Насока #61

Придържаност: Много силна

Влияние: Въздействащо

Насока #62

Придържаност: Слаба

Влияние: Съществено

Насока #75

Придържаност: Силна

Влияние: Съществено

Насока #63

Придържаност: Много слаба

Влияние: Подробност

Насока #64

Придържаност: Много силна

Влияние: Съществено

Насока #65

Придържаност: Много силна

Влияние: Подробност

Насока #66

Придържаност: Много силна

Влияние: Въздействащо

Насока #67

Придържаност: Силна

Влияние: Подробност

Насока #70

Придържаност: Неутрална

Влияние: Въздействащо