Методи без пряко участие на потребители

Тези методи могат да се използват, когато има установена съвкупност от знания, които могат да бъдат приложени:

  1. Когато не е възможно да се съберат директно данни, поради липса на достъп до потребителите.
  2. При извършване на оценяване в много ранните етапи на дизайн.
  3. За предоставяне на допълнителни данни и информация.
Showing 1 to 3 of 3 (1 Page)