10 принципа за ползваемост на Якоб Нилсен: Евристично оценяване

10 принципа за ползваемост на Якоб Нилсен: Евристично оценяване

Прочитания: 76

Инженеринг на ползваемосттаЕвристичното оценяване (heuristic evaluation) е инженерен метод за ползваемост за намиране на проблеми с ползваемостта в даден дизайн на потребителски интерфейс, така че те да могат да бъдат обсъдени като част от итеративен процес на проектиране.

Евристичното оценяване включва наличието на малък набор от оценители, които изследват интерфейса и преценяват съответствието му с признати принципи за ползваемост („евристики“).

Десетте евристики първоначално са разработени в сътрудничество с Ролф Молич (Rolf Molich) през 1990 година. Молич работи в сферата на ползваемостта от 1984 година като притежава и управлява DialogDesign, малка датска консултантска компания за ползваемост.

През 1994 година, евристиките са усъвършенствани от Якоб Нилсен (Jakob Nielsen), въз основа на факторен анализ на 249 проблема с ползваемостта.

През 1998 година, Нилсен основава и заема дължността главен изпълнителен директор на компанията Nielsen Norman Group, която той формира с експерта по ползваемост д-р Доналд Норман, бивш вицепрезидент по научните изследвания в Apple Computer и ръководител на Apple Research Laboratories.

Нилсен притежава множество патенти, като повечето от изобретенията му имат за цел да улеснят работата на интернет потребителите. Той е автор на повече от 10 книги за потребителски интерфейси, уеб дизайн, структура на уебсайта и други аспекти на уеб ползваемостта.

Десетте евристики са:

1. Видимост на състоянието на системата (Осигурете обратна връзка)

„Системата винаги трябва да информира потребителя за случващото се чрез подходяща обратна връзка в разумен срок.“
 • Потребителите трябва постоянно да са ориентирани и да им е ясно къде се намират в системата или до къде са стигнали в даден процес.
 • Предоставете индикация за активност между започването на команда и нейното изпълнение.
 • Осигурете визуални улики, като форма на курсора на мишката и анимация.
 • Ясно посочете какво е запазено и какво не е запазено.
 • Осигурете ясни навигационни указания.

Този принцип на видимост се основава на факта, че хората са по-добри в разпознаването на решения, когато избират от набор от опции, отколкото когато извикват решения от паметта.

2. Съответствие между система и реалният свят (Говорете езика на потребителя)

„Системата трябва да говори на езика на потребителя, с думи, фрази и понятия, познати на потребителя, а не със системно ориентирани термини. Следвайте установените практики от реалния свят, правейки информацията да се показва в естествен и логичен ред.“
 • Осигурете интуитивно визуално оформление.
 • Концепции и процеси отразяват това, с което е запознат потребителя.
 • Изградете последователен модел в съзнанието на потребителя.
 • Осигурете добро картографиране между задачата и системата.

3. Контрол и свобода на потребителя (Осигурете ясно обозначени изходи)

„Потребителите често избират системни функции по погрешка и ще се нуждаят от ясно означен „авариен изход“, за да напуснат нежеланото състояние, без да се налага да преминават през разширен диалог със системата. Системата трябва да поддържа отмяна и повтаряне на действия.“

Потребителите трябва да имат свободата да избират и да подреждат последователността на задачите (когато е подходящо), вместо системата да прави това вместо тях.

Потребителите трябва да взимат собствени решения (с ясна информация) относно разноските по излизане от текущата работа.

 • Позволете на потребителя да контролира откъде да започне и кога да приключи.
 • Позволете на потребителя да контролира взаимодействието.
 • Поддържайте множество пътища за стигане до целта.
 • Позволете на потребителите да отстъпят и да се откажат.
 • Създайте усещане за напредък и постижение.

4. Последователност и стандарти (Бъдете последователни)

„Потребителите не трябва да се чудят дали различните думи, ситуации или действия означават едно и също нещо. Следвайте установените практики за платформа и позиция.“
 • Съобразявайте се с всички съществуващи процеси или процедури.
 • Бъдете последователни в системата (думи, обекти, операции, поведения).

Не трябва да изненадвате потребителя с начина, по който работи дадена команда или обекти от интерфейса.

Подобни неща трябва да изглеждат и действат по сходни начини. Различни неща трябва да бъдат видимо различими.

5. Помогнете на потребителите да разпознават, да диагностицират и да се съвземат от грешки (Предоставете полезни съобщения за грешка)

„Съобщенията за грешки трябва да бъдат изразени на разбираем език (без кодове), посочете точно проблема и градивно предложете решение.“
 • Бъдете колкото е възможно по-конкретни и по-точни.
 • Бъдете градивни: посочете какво трябва да се направи.
 • Използвайте положителен тон: избягвайте да съдите потребителите.
 • Поддържайте последователна граматическа форма, терминология и съкращения.
 • Поддържайте последователен визуален формат и разположение.

6. Предотвратяване на грешки

„Дори по-добре от полезни съобщения за грешки е внимателният дизайн, който предотвратява възникването на проблем на първо място. Или премахнете клонящи към грешки условия, или проверете за тях и представете на потребителите опция за потвърждение, преди да се ангажират с действието.“
 • Избягвайте ситуации, при които има вероятност да възникнат грешки. Грешките трябва да бъдат предвидени.
 • Осигурете само подходящи избори.
 • Предупреждавайте потребителите за потенциални проблеми, преди да предприемат действия.
 • Поискайте потвърждение за потенциално опасни действия.
 • Използвайте съобщение, което ясно предупреждава потребителя за последиците от поисканото действие.
 • Осигурете начин за отказ на командата.

7. По-скоро разпознаване, отколкото припомняне (Намалете до минимум натоварването на паметта на потребителя )

„Направете обекти, действия и опции лесно забелязващи се. Потребителят не трябва да помни информация от една част на диалога до друга. Инструкциите за използване на системата трябва да се виждат или да са лесно достъпни, когато е подходящо.“
 • Ограничете броят на елементите, с които един потребител трябва да се справи във всеки един момент.
 • Нека дизайнът предложи правилното действие, което да се извърши след това.
 • Използвайте фокусирани върху задачите, насочени към потребителя етикети и описателни хипервръзки.
 • Намалете когнитивното натоварване на потребителя (памет, изчисляване, разбиране на взаимовръзки).

8. Гъвкавост и ефикасност на използване (“Осигурете преки пътища”)

„Ускорители - невиждани от начинаещия потребител - често могат да повишат скоростта на взаимодействието за експертния потребител, така че системата да може да обслужва както неопитни, така и опитни потребители. Позволете на потребителите да приспособяват често извършвани действия.“

Осигурете алтернативни средства за достъп и управление за потребители, които се различават от „обикновения” потребител (например физически или когнитивни способности, култура, език и т.н.)

 • Насърчавайте разучаването.
 • Поддържайте различни методи за постигане на един и същ резултат.
 • Приспособете поредици от прекалени потребителски изисканости и разнообразни потребителски цели.
 • Осигурете логическа йерархия на информация.
 • Позволете на потребителите да изпълняват задачи с възможно най-малък брой стъпки.

9. Естетичен и минималистичен дизайн (Опростен и естествен диалог)

„Диалозите не трябва да съдържат информация, която е неподходяща или рядко необходима. Всяка допълнителна единица информация в диалога се конкурира със съответните единици информация и намалява относителната им видимост.
 • Създайте оформление, което е подравнено, ясно и не е претрупано.
 • Поставете информацията последователно.
 • Намалете сложността.
 • Използвайте директен, активен и позитивен език.
 • Групирайте свързани задачи и дайте само няколко възможности за избор по всяко време.
 • Осигурете подходящо съдържание и подходяща дължина на страницата.

10. Помощ и документация

„Въпреки че е по-добре системата да може да се използва без документация, може да се наложи да се предостави помощ и документация. Всяка такава информация трябва да бъде лесна за претърсване, фокусирана върху задачата на потребителя, да изброява конкретни стъпки, които трябва да се извършат, и да не е твърде обемна.“
 • Осигурете онлайн помощ и насоки.
 • Направете я фокусирана върху задачата.
 • Направете я лесна за претърсване.
 • Поддържайте я относително кратка.
 • Направете я достъпна в контекста (като помощ на ниво поле за попълване).
 • Избройте конкретни стъпки, които трябва да се извършат.Якоб Нилсен. Снимка: www.nngroup.comЯкоб Нилсен се нарича защитник на потребителите и смята, че основният и най-успешният му бизнес е борбата на страната на потребителите срещу „тъмната страна на Интернет“.

Самите десет евристики остават релевантни и непроменени от 1994 година. Когато нещо остане вярно в продължение на 26 години, то вероятно ще важи и за бъдещите поколения потребителски интерфейси.

Снимка: www.nngroup.com

Споделете публикацията: