Методи за оценяване на ползваемостта

Съществуват разнообразни методи, насочени към потребителя, които могат да се използват за оценяване на дизайни.

Два широко използвани подхода са:

  1. Тестване, с пряко участие на потребители.
  2. Оценяване, без пряко участие на потребители, използвайки насоки или изисквания за ползваемост и достъпност.
Showing 1 to 3 of 3 (1 Page)