Методи за оценяване на ползваемостта

Подходи за оценяване на дизайн

Съществуват разнообразни методи, насочени към потребителя, които могат да се използват за оценяване на дизайн.

Два широко използвани подхода са:

  1. Експертен анализ за ползваемост (Usability Expert Review) без пряко участие на потребители. Използват се евристични методи за оценяване, насоки или изисквания за ползваемост и достъпност.
  2. Тест за ползваемост (Usability Testing) с пряко участие на потребители.
Showing 1 to 4 of 4 (1 Page)