Как да изберете метод за оценяване на ползваемостта

284 преглеждания

Eто как може да използвате матрица 2x2, за да изберете специфичен вид метод за оценяване на ползваемостта.

Една от осите на диаграмата по-долу е „Нашите познания за потребителите“. Макар и да не е идеална ситуация, често срещано е продуктовите екипи да нямат много знания за потребителите, но все пак да имат продукт, който трябва да се оцени.

В този случай познанията им за потребителите са ниски. За разлика от това, друг продуктов екип може да е прекарал време в полеви проучвания на място и така екипът знае не едно или две неща за своите потребители.

Другата ос е "Спешност". Понякога се нуждаете от отговор след около ден, а друг път разполагате с лукса на двуседмичен спринт, за да намерите отговора.

Тази диаграма ви помага да избирате между различни видове тестове за ползваемост и методи за проверка на ползваемостта.

Как да изберете метод за оценяване на ползваемостта (Диаграма)

Четирите квадранта са:

1. Отдалечен тест за ползваемост

Когато знанията ни за потребителите са високи и имаме повече от няколко дни да работим по проблема, тогава отдалеченият тест за ползваемост е добър избор.

2. Когнитивното упътване

Този метод на проверка има смисъл, когато имаме добри познания за потребителите и е важно спешно да получите резултатите.

Това е така, защото когнитивното упътване може да бъде завършено за няколко часа, но изисква добро познаване на потребителите и техните задачи.

3. Лабораторен тест за ползваемост

Ако познанията ни за потребителите са ниски, лабораторният тест е добър избор, особено когато тестът е с ниска спешност.

Като разполагаме с потребители в лабораторията, можем да изложим дизайнерския екип на потребителите и да повишим тяхната цялостна информираност за потребителите и техните възможности.

4. Експертен анализ за ползваемост

Експертният анализ за ползваемост, познат още като експертен преглед (Expert Review), предлага стойност, когато се нуждаете от бързи отговори, но не знаете много за вашите потребители.

Вместо това можете да използвате стандартизирани принципи за ползваемост, за да предоставите бърз отговор на вашия екип.

Александър Цонев

Дизайнер на потребителско изживяване в Алистал. Експерт по ползваемост и онлайн търговия.