Изисквания и препоръки за проектиране и оценка на формуляри (ISO 9241, Част 143)

257 преглеждания
 

ISO 9241-143 предоставя изисквания и препоръки за проектиране и оценка на формуляри, при които потребителят попълва, избира записи или редактира етикетирани полета. Описаните действия се прилагат в диалогов прозорец, представен от системата.

Често, след това, системата създава или актуализира данните, свързани с формуляра. Записите, базирани на формуляри, обикновено са под формата на въведен текст (съкращения или пълни имена) или избор от наличните списъци с опции.

Препоръките обхващат:

Представяне на информация

 • Цялостно оформление
 • Имена и етикети
 • Визуални сигнали в полета и елементи на формуляра

Взаимодействие

 • Навигация
 • Навигация чрез клавиши за табулация и превъртане
 • Фокус при въвеждане и курсори
 • Въвеждане
 • Контрол от потребителя
 • Обратна връзка
 • Достъп до формуляри и диалогови прозорци
 • Стойности по подразбиране
 • Действия по подразбиране за елементи на формуляри


REI.com: Пример за формуляр за създаване на профил
Пример от REI.com: Формуляр за създаване на нов профил в уеб сайта.

Проверка

 • Проверка на едно поле
 • Проверка на множество полета

Избор на елементи на формуляра

 • Достъпност на елементи на формуляр
 • Съображения за избор
 • Бутони за натискане
 • Бутони за превключване
 • Полета за въвеждане на текст
 • Радио бутони
 • Полета за отметки
 • Стъпкови бутони
 • Полета със списък с единичен избор
 • Полета със списък за множествен избор
 • Изскачащ/падащ списък
 • Комбинирани полета
 • Йерархични списъци с единичен избор
 • Йерархични списъци с множество избори
 • Аналогови елементи на формуляра (плъзгач, въртящи се циферблати и еквиваленти)
 • Елементи на формуляри с табулация

Дизайн на елементи на формуляра

 • Буквено-цифрово въвеждане на текст
 • Избор
 • Базирани на списък елементи за избор
 • Раздели
 • Ленти за превъртане
 • Бутони за натискане и палитри с инструменти

ISO 9241-143 е приложим за формуляри, независимо от начина, по който са представени (визуално, пространствено, вокално). Голяма част от неговите насоки се основават на модел на визуална и пространствена връзка.

В допълнение, той определя използването на не текстови методи за предоставяне на записи във формуляри (напр. полета за отбелязване в списък) и се отнася до диалогови прозорци, които използват техники за формуляри.

Макар да обхваща списъци, използвани за въвеждане на данни във формуляри, менютата, които са подобни на списъците, са извън обхвата му (виж ISO 9241-14). Той не е приложим за хардуерните аспекти на формулярите.

Изискванията и препоръките в ISO 9241-143 са приложими в целия процес на дизайн.

Например като насоки за дизайнерите по време на проектирането, като основа за евристично оценяване, като насоки за тестване на ползваемостта.

По-рано тази част е била известна като ISO 9241-17.

Стандарта е публикуван през месец март 2012 година. Преразгледан е и е потвърден за актуалност през 2018 година.

 
Александър Цонев

Дизайнер на потребителско изживяване в Алистал. UX одитор на онлайн магазини и експерт по ползваемост.