Софтуерна ергономия: Въведение в стандартите (ISO/TR 9241, Част 100)

275 преглеждания

ISO/TR 9241-100 е предназначен да ви помогне да разберете кои стандарти за софтуерна ергономия са подходящи за вашите нужди при определяне на потребителските изисквания.

Той е един вид ключова отправна точка за софтуерни стандарти (не само за части от ISO-9241).

Стандартът описва цялостната структура на частите на ISO 9241 отнасящи се за софтуер, включително:

 • Преглед на общи стандарти за ергономичност, особено приложими за разработването на софтуер (части 110-119)
 • Стандарти за въвеждане, извеждане и взаимодействие (части 120-129)
 • Стандарти за поддръжка на производителността (части 130-139)
 • Стандарти за техники за взаимодействие (части 140-149)
 • Специфични за темата стандарти (части 150-159)
 • Стандарти за компоненти на потребителския интерфейс (части 160-169)
 • Стандарти за достъпност (части 170-179)
 • Номера на части запазени за бъдещо ползване (части 180-189 и 190-199)

След това, документа описва стандарти за процеси на Дизайн, насочен към човека (Human-centred Design) и методи, свързани със софтуерната ергономия, включително:

 • Процес на дизайн, насочен към човека за проектиране на интерактивни системи (ISO 9241-210:2019).
 • Описания на процеса на жизнения цикъл на дизайн, насочен към човека (ISO/TR 18529).
 • Методи за ползваемост, поддържащи дизайн, насочен към човека (ISO/TR 16982).
 • Общ индустриален формат (Common Industry Format, CIF) за ползваемост.
 • Обща рамка за информация, свързана с ползваемостта (ISO/IEC TR 25060).
 • Общ индустриален формат (CIF) за доклади от изпитвания за ползваемост (ISO/IEC 25062).

След това се описват общи стандарти, свързани със софтуерната ергономия, включително:

И накрая, той прави преглед на други стандарти, които включват специфични насоки за софтуерна ергономия, включително:

 • Ръководство за тактилни взаимодействия (ISO 9241-920)
 • Информационни технологии
  - Съображения за достъпност за хора с увреждания
  - Обобщение на потребителските нужди (ISO/IEC TR 29138-1)
 • Данни за ергономичност и насоки за прилагане на ISO/IEC Guide 71 към продукти и услуги, насочени към нуждите на възрастните хора и хората с увреждания (ISO/TR 22411).

Насоки за софтуерна ергономия

Стандартите свързани със софтуерна ергономия са приложими за всички онези софтуерни компоненти на интерактивна система, засягащи ползваемостта, включително:

 • Приложен софтуер (в това число уеб базирани приложения)
 • Операционни системи
 • Вграден софтуер
 • Инструменти за разработка на софтуер
 • Помощни технологии.

Тази част на ISO 9241 предоставя обобщена информация за стандартите, свързани със следните професии:

 • Ергономисти
 • Професионалисти по ползваемост
 • Дизайнери
 • Ръководители на проекти
 • Мениджъри
 • Работници или техни представители
 • Потребители или техни представители
 • Доставчици
 • Сертифициращи органи
Александър Цонев

Дизайнер на потребителско изживяване в Алистал. Експерт по ползваемост и онлайн търговия.