Насоки за визуално представяне на информация (ISO 9241, Част 125)

260 преглеждания
 

ISO 9241-125 предоставя насоки за визуално представяне на информация, контролирана от софтуер, независимо от устройството.

Включва специфични свойства като синтактични или семантични аспекти на информацията, например техники за писане на програмен код и дава разпоредби за организирането на информация, като се вземат предвид човешкото възприятие и способностите за памет.

Тези от неговите разпоредби, които не се прилагат за конкретни видове визуални интерфейси, ясно посочват каквито и да било ограничения за тяхната приложимост.

Той не разглежда конкретни подробности за диаграми, графики или визуализация на информация.

ISO 9241-125 може да се използва през целия процес на дизайн.

Например като спецификация и насоки за дизайнерите по време на проектиране или като основа за евристично оценяване.

Разпоредбите му за представяне на информация зависят от подхода за визуален дизайн, задачата, потребителя, околната среда и единичните или множество технологии, които могат да се използват за представяне на информацията.

Следователно този документ не може да се прилага без знание за контекста на употреба.

Той не е предназначен да се използва като набор от предписани правила, които да се прилагат изцяло, а по-скоро предполага, че дизайнерът разполага с подходяща информация относно задачите и изискванията на потребителя и разбира използването на наличната технология.

ISO 9241-125 2017 не се занимава със слухово или осезателно представяне на информация или сменяща се модалност за представяне на визуална информация в други режими.

ЗАБЕЛЕЖКА: ISO 9241‑112 предоставя ергономични насоки на високо ниво, приложими за всички модалности (начини на възприемане на информация за действителността - реална или виртуална).

По-рано тази част е била известна като ISO 9241-12, но сега е преномерирана съгласно програмата за преразглеждане и преструктуриране на ISO.

 
Александър Цонев

Дизайнер на потребителско изживяване в Алистал. UX одитор на онлайн магазини и експерт по ползваемост.