Ергономични изисквания за работа в офис с VDTs (ISO 9241, Части 1-10)

336 преглеждания
 

Ергономичните изисквания за работа в офис с терминали за визуално показване (VDTs) обхващат общо 20 части.

Тази публикация ще ви запознае с първите десет части.

Съдържание

Част 1: Общо въведение (ISO 9241-1)
Част 2: Насочвания за изискванията на задачите (ISO 9241-2)
Част 3: Изисквания за визуално показване (ISO 9241-3)
Част 4: Изисквания за клавиатурата (ISO 9241-4)
Част 5: Оформление на работната станция и изисквания за позиция (ISO 9241-5)
Част 6: Насочвания за работната среда (ISO 9241-6)
Част 7: Изисквания за екрани с отражения (ISO 9241-7)
Част 8: Изисквания за показаните цветове (ISO 9241-8)
Част 9: Изисквания за устройства за входиране без клавиатура (ISO 9241-9)
Част 10: Принципи на диалог (ISO 9241-10)

Част 1: Общо въведение (ISO 9241-1)

Тази част от ISO 9241 служи като въведение към всички останали части от стандарта. Тя описва целта на ISO 9241 и обсъжда философията за ефективност на потребителя. Тази философия е основата на серията ISO 9241.

Предоставя някои насоки за това как да се използва стандарта. Описва и как трябва да се докладва за съответствие с части от ISO 9241.

Създаването на стандарти е бавен процес. Отчасти поради необходимостта от консенсус и отчасти, защото отнема известно време, за да се появи стабилност във всяка нова технология.

Това означава, че ергономичните стандарти може да не са налични в подкрепа на закупуване на устройства с по-нови интерфейси (като нова клавиатура или нов тип визуален екран).

В такива случаи, изискването от производителите да демонстрират доказателства за ползваемостта на техните продукти предвижда най-ефективния маршрут за осигуряване на добро качество на ергономичност.

Така че редица части от серията ISO 9241 съдържат тестове за ефективност на потребителите, за да помогнат на производителите да направят точно това.

Част 2: Насочвания за изискванията на задачите (ISO 9241-2)

Тази част се занимава с проектирането на задачи и занимания включващи работа с терминали за визуално показване. Тя предоставя насоки за това как изискванията на задачите могат да бъдат идентифицирани и конкретизирани в отделните организации. Обяснява и как изискванията за задачи могат да бъдат включени в процеса на дизайн и внедряване на системата.

И накрая, тя посочва, че трябва:

„Непрекъснато да наблюдавате системата след внедряването, защото нуждите на потребителите ще се променят с течение на времето.“

ISO 9241-2 е предназначен основно за мениджъри и дизайнери, отговорни за организиране на работните практики.

Част 3: Изисквания за визуално показване (ISO 9241-3)

Тази част е оттеглена. Заменена е от подсерия ISO 9241-303.

Част 4: Изисквания за клавиатурата (ISO 9241-4)

Тази част е оттеглена. Заменена е от подсерия ISO 9241-400.

Част 5: Оформление на работната станция и изисквания за позиция (ISO 9241-5)

Тази част на ISO 9241 определя ергономични насочващи принципи, приложими към дизайна на оборудване на работна станция, използвана за работа визуализираща се на екран.

Работната станция може например да представлява настолен компютърен терминал, който обикновено е по-мощен от стандартния настолен компютър вкъщи.

Работна станция може да е и цяла зона, където се извършва точно определена работа, като например специфична локация на една поточна линия за производство.

Стандартът подчертава, че дизайнът на работната станция трябва да бъде предшестван от анализ на задачите, които тя е предназначена да поддържа. Тази информация ще помогне да се идентифицират различните задачи, които се изпълняват и относителният принос на различните компоненти, които поддържат задачите.

Това от своя страна ще помогне на потребителите да заемат удобна и здравословна работна позиция.

Оформление на работната станция и изисквания за позиция

Спецификациите произтичат от пет водещи принципа:

 • Гъвкавост-подвижност
 • Нагласяване
 • Промяна на позицията
 • Информация за потребителя
 • Поддържаемост-адаптивност

Самите спецификации обхващат:

 • Позиция
 • Лекота на настройка
 • Опорни повърхности
 • Сядане
 • Допълнителни опорни елементи (като подложки за крака)
 • Оформление на работната станция в работното пространство

ISO 9241-5 е предназначен за производители на продукти за работни офис станции и хора, които трябва да проектират и внедрят работни офис станции.

ISO 9241-5 е публикуван през октомври 1998 година. Преразгледан е и е потвърден за актуалност през 2019 година.

Част 6: Насочвания за работната среда (ISO 9241-6)

Тази част на ISO 9241 предоставя насоки за основните свойства на работната среда, за да поддържа работа на терминал с визуален екран. Целта е да се осигури на потребителя комфортни, безопасни и продуктивни условия на работа.

Насочвания за работната среда

Характеристиките на работната среда се разглеждат в шест заглавия:

 • Естествено и изкуствено осветление
  Включително контрол на отблясъците.
 • Звук и шум
  Включително намаляване на шумовите ефекти.
 • Механични вибрации
  Например от климатични системи или близки промишлени дейности.
 • Електромагнитни полета и статично електричество
  Заедно с техните ефекти върху качеството на изображението на визуалните екрани.
 • Топлинна среда
  Включително топлинен комфорт и влажност.
 • Организация на пространството и оформление на работното място

Стандартът включва четири приложения, които обхващат:

 • Осветление
 • Методи за измерване и оценка на звука.
 • Измерване, оценяване и оценка на вибрациите на цялото тяло.
 • Топлинна среда (това включва препоръчителни стойности за топлинен комфорт).

Написан е за хора, които трябва да проектират и внедрят оформления на офиси.

Активен от 1999 година.

Част 7: Изисквания за екрани с отражения (ISO 9241-7)

Тази част определя методите за измерване на отблясъци и отражения от повърхността на екраните, включително тези с повърхностна обработка.

Частта е оттеглена. Заменена е от подсерия ISO 9241-303, която е активна от 2008 година.

Част 8: Изисквания за показаните цветове (ISO 9241-8)

Тази част определя изискванията за многоцветни екрани, които до голяма степен са в допълнение към монохромните изисквания за визуално показване в Част 3.

Тази част е оттеглена. Заменена е от подсерия ISO 9241-303, която е активна от 2008 година.

Част 9: Изисквания за устройства за входиране без клавиатура (ISO 9241-9)

Тази част от ISO 9241 се отнася за няколко типа неклавиатурни устройства за входиране, включително мишки, джойстици, трекбол мишки, таблети, чувствителни на допир екрани, стилуси и олекотени писалки.

Стандартът определя качеството на устройството за входиране по отношение на критерий за производителност:

„Счита се за полезно, ако потребителите могат да постигнат задоволително ниво на изпълнение на дадена задача и да поддържат приемливо ниво на усилия и удовлетворение.“

Стандартът също включва набор от изисквания за дизайн, който първо обхваща общи изисквания и препоръки (като резолюция, дизайн на бутони, стойка на горната част на тялото и позиция на главата), а след това адресира специфични изисквания и препоръки за входно устройство (като мишки и джойстици).

Съответствието със стандарта може да бъде постигнато само чрез провеждане на тест за ползваемост.

Към стандартът има четири приложения:

 • Избор на входно устройство, тестване и анализ на ползваемостта.
 • Тестване на ефикасност и ефективност.
 • Оценка на комфорта.
 • Допълнителни методи за оценка.

Стандарта включва също библиография с над 100 препратки. Имайте предвид, че този стандарт не обхваща гласовото въвеждане.

Съгласно плановете на ISO да преномерира ISO 9241, тази част е заменена от подсерия ISO 9241-400:2007 и ISO/TS 9241-411:2012.

Част 10: Принципи на диалог (ISO 9241-10)

Тази част е оттеглена. Заменена е от подсерия ISO 9241-110.

 
Александър Цонев

Дизайнер на потребителско изживяване в Алистал. UX одитор на онлайн магазини и експерт по ползваемост.