Въведение в изискванията за електронен визуален екран (ISO 9241, Част 300)

210 преглеждания

ISO 9241-300 е написан обръщайки внимание на екрани с катодни тръби (CRT), а ISO 13406 на екрани с течни кристали (LCD) и стандартите са ограничени до офис задачи и офис среди.

Стандартите в тази подсерия обхващат широк спектър от технологии, задачи и среди.

Областите, които вече бяха обхванати в ISO 9241 и ISO 13406, по същество са непроменени, но методите и изискванията за изпитване са актуализирани, за да се отчете напредъкът в технологиите и науката.

Тази част на ISO 9241 е въведение към подсерията „300“, като предговор към книга.

Тя е много кратка: основното съдържание заема само четири страници.

Стандартът подчертава, че екраните не винаги могат да бъдат тествани само с помощта на оптични и електрически измервания, тъй като качеството на изображението може да зависи от други фактори, като например:

  • Софтуера, използван за представяне на информация на екрана (например броя на цветовете на екрана)
  • Потребителя (например разстоянието за гледане)
  • Задачата на потребителя (например броят на показваните символи на екрана).

Стандартът включва и полезна таблица, изброяваща различни работни среди, които могат да повлияят на ползваемостта на екрана.

Този стандарт е насочен към хора, които се интересуват от някоя от частите „300“, което са предимно хората, които проектират или оценяват технологии за показване на екран.

ISO 9241-300 е публикуван през ноември 2008 година.

Преразгледан е и е потвърден за актуалност през 2018 година.


Александър Цонев

Дизайнер на потребителско изживяване в Алистал. Експерт по ползваемост и онлайн търговия.