Методи за оценяване на дизайна на физически устройства за входиране (ISO 9241, Част 411)

196 преглеждания

Тази част на ISO 9241 описва методи за лабораторен анализ на устройства за входиране - като клавиатури, мишки, джойстици, трекбол мишки, таблети, чувствителни на допир екрани, стилуси и олекотени писалки.

Той не съдържа изисквания за устройства за входиране: той обяснява как да се оцени съответствието с изискванията на ISO 9241-410.

Стандартът включва поредица от таблици (общо има около 20 таблици). Всяка таблица има три колони.

Първата колона е атрибут от ISO 9241-410. Втората колона съдържа критерий за преминаване/неуспех въз основа на изискванията и предвидения контекст на употреба. Третата колона описва метода за измерване.

Пример

В раздела „Мишки“ един от 14-те атрибута е „Изместване на бутона“.

Критерият за преминаване/неуспех е: „Максималното изместване на бутона на мишката трябва да бъде ≤ 6 mm.“

Методът на измерване е: „Проверете дали максималното изместване на бутона е ≤ 6 mm.“

ISO 9241-411 отменя и замества ISO 9241-4 и ISO 9241-9.

Публикуван е през май 2012 година. Преразгледан е и е потвърден за актуалност през 2019 година.

Александър Цонев

Дизайнер на потребителско изживяване в Алистал. Експерт по ползваемост и онлайн търговия.