Принципи и изисквания за физически устройства за входиране (ISO 9241, Част 400)

206 преглеждания

ISO 9241-400 описва общи ергономични принципи за проектирането и използването на устройства за входиране, като клавиатури, мишки и джойстици.

Той не предоставя конкретни насоки за проектиране на тези устройства, но вместо това предоставя предистория във важните ергономични изисквания, които дизайнерите трябва да вземат предвид.

Цялата част от „400 серия“ е посветена на устройства за входиране и тази част наистина е въведение в серията.

Има три ключови раздела:

 • Термини и дефиниции
 • Насочващи принципи
 • Свойства на устройства за входиране, свързани с ползваемостта

По-голямата част от стандарта (около половината от страниците) е посветена на различни дефиниции, от „щракване“ до „отклонение на лакътната кост“.

В случай, че сте се чудили, дефиницията за „щракване“ е:

„Натискане и освобождаване на бутон или точка за задействане на устройство за въвеждане“

Указанията за проектиране са:

 • Уместност
  Устройството за въвеждане трябва да съответства на потребителя, задачите на потребителя и работната среда на потребителя.
 • Оперативност
  Предназначението му трябва да бъде очевидно, предсказуемо и последователно.
 • Потребителска съвместимост
  Дизайнът трябва да съответства на антропометричните и биомеханичните възможности на потребителите.
 • Обратна връзка
  Устройството трябва да уведоми потребителя, когато отговаря на действията на потребителя.
 • Управляемост
  Уустройството трябва да е отзивчиво.
 • Биомеханично натоварване
  Което трябва да бъде сведено до минимум.

Свойствата на устройства за входиране, важни за ползваемостта, включват:

 • Функционални свойства (като наклон на клавиатурата);
 • Електрически свойства (като дебелината на окабеляване за мишка);
 • Механични свойства (като теглото на ръчно устройство);
 • Взаимозависимост със софтуера
 • Други

ISO 9241-400 е предназначен основно за производители на устройства за входиране и хора, които трябва да оценят качеството на устройства за входиране.

Малко вероятно е някой да прочете тази част изолирано: има смисъл само като въведение към останалите части от „400 серии“.

Документа е публикуван през месец февруари 2007 година и е актуален към днешна дата.


Александър Цонев

Дизайнер на потребителско изживяване в Алистал. Експерт по ползваемост и онлайн търговия.